SC AUDITEVAL CONSULTING SRL
PROFESIONALISMUL ȘI EXPERIENȚA    SUNT VALORI CARE NE DEFINESC !

SC AUDITEVAL CONSULTING SRL     - Raport de transparenta 2021     - Raport de transparenta 2022.

S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. s-a înfiinţat în anul 2008 în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a Legii nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, fiind înregistrată sub numărul J04/1836/2008.
Societatea este membră a Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi are ca obiect principal de activitate, conform Codului CAEN: 6920 - Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal.
Forma de proprietate la S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. este privată, cu capital privat integral românesc.
Misiunea principală a S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. este punerea în slujba partenerilor de afaceri a profesionalismului, cunoștințele și experiența acumulată de-a lungul anilor, în vederea oferirii unor servicii cât mai performante care să asigure clienților săi siguranță în afaceri.
Calitatea este prioritara în cadrul S.C. AUDITEVAL CONSULTING S.R.L. Societatea a implementat și menține Sistemul de Management al Calitatii conform standardului SR EN ISO 9001:2001